Lunární jóga®

MariaPollack_Schalenatmung-300x200je soubor léčivých tělesných cvičení, který má základ ve starém učení jógy o jednotě těla, duše a mysli, a který se neustále vyvíjí dál. Obsahuje různé pozice, výdrže a cvičební řady, dechové a uvolňovací techniky, pracuje s hladinou α a představami. Učí nás vnímat a vizualizací usměrňovat energie. Nejsilnější „medicínou“ lunární jógy jsou tance, protože svými léčivými účinky harmonizují ženský cyklus. V průběhu cvičení mohou být stimulovány reflexní zóny a body. Léčivé procesy je možno podporovat čaji, esencemi, barvami a koupelemi. Jsou zohledňovány i rytmy měsíce a pohyby souhvězdí, které se odrážejí v našich pocitech a náladách. Plodnost a kreativita jsou rozvíjeny na všech úrovních.

Aviva Steinerová, bývalá tanečnice izraelsko-maďarského původu, vypozorovala asi v roce 1971, že pohyb ovlivňuje tak vysoce komplikované děje jakými jsou menstruace a ovulace. Adelheid Ohligová, učitelka jógy a žurnalistka, rozšířila její metodu o vlastní výzkumy a experimentování a v letech 1982/83 ji zdokonalila a vytvořila Lunární jógu.

Lunární jóga uznává proměnlivost našeho života, přičemž nálady, to znamená různé psychické stavy našeho bytí, jsou vnímány jako možnosti vývoje. Měsíc je symbolem pro neustálou proměnu a zároveň je v indickém systému čaker symbolem síly pohlavních orgánů. Hlavní myšlenkou Lunární jógy je, že každý člověk sám nejlépe ví, co mu dělá dobře, a proto se nechává inspirovat, poslouchá svou intuici a poté se sám rozhoduje. (Jak se dnes cítím? Jaké jsou mé potřeby? Jaký je můj rytmus?) Metoda je přizpůsobena člověku a ne naopak.

Cviky se zaměřují na odstranění bloků páteře, na zvýšené prokrvení pohlavních orgánů a břišní dutiny. Zlepšuje také pohyblivost pánve. Důležitou roli při tom hraje i práce s dechem. Jemné cviky lunární jógy pomáhají procítit vlastní tělo a uvolnit ztuhlá místa. Kvalita je zajištěna dalším vzděláváním vyškolených (akreditovaných) učitelek Lunární jógy. Tak jako za starých časů je velká část vědění předávána ústně na odborných seminářích.

Lunární jóga je chráněna autorským právem (mezinárodní práva Copyright) a registrována u patentního úřadu.

F_icon_01